Zeci de tulceni participă la Festivalul vinului pelin, organizat de Primaria comunei Sarichioi. Sărbătoarea începe dis de dimineaţă la biserica din localitate care poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie – Izvoratorul de Mir, la slujba religioasă lăcaşul de cult dovedindu-se neîncăpător pentru credincioşi. Numeroase concursuri, muzică şi voie bună însoţesc participanţii pe parcursul întregului eveniment.

• Biserica Lipovenească I se află în localitatea Sarichioi şi are o arhitectură deosebită, cu multe imagini biblice exerioare care dau o valoare inestimabilă întregului edificiu. (01)(02)

• Biserica Lipovenească II se remarcă prin dimensiunile sale mari, fiind amplasată pe un deal de unde veghează liniştit priveliştea.(03)(04)

• Biserica Ortodoxă din Enisala are o valoare inestimabilă fiind un locaş de cult ce îndeamnă la calm şi regăsire spirituală.

• Biserica Ortodoxă din Zebil în formă triconcă cu trei abside, are pe naos o turlă mare, iar pe pronaos două turle înfundate.
Dispunerea specială a turlelor înspre turla cea mare şi nu înspre intrarea în biserică ii confera o înfăţişare elegantă şi o proporţie de ansamblu foarte armonioasă.

• Monumentul din Zebil are aspectul unui obelisc ridicat în cinstea eroilor români căzuţi în timpul bătăliilor purtate în zonă. Monumentul are forma unui trunchi de piramidă alungită, de plan pătrat şi este constituit din blocuri de beton, având inscripţionate numele eroilor căzuţi la datorie. Deasupra unei cruci albe se află un vultur de bronz, simbol al curajului şi al vitejiei.

• Bustul lui Mihail Moruzov din satul Zebil, fostul şef al Serviciului Secret de Informaţii (SSI).

Cetatea Heracleea de la Enisala a fost construită cu scop militar, defensiv şi de supraveghere de la înălţimea drumurilor de pe uscat şi mai ales de pe apă într-o perioada în care gurile Cerneţ şi Dunăvăţ nu erau încă blocate, iar actualul lac Razim era încă golf al Mării Negre. Cetatea a fost ridicată de puterea imperială bizantină şi de cea comercială genoveză la sfârşitul secolului al XIII- lea şi la începutul secolului al XIV- lea, secol în care a avut rol militar, politic, administrativ şi mai puţin economic. Între anii 1398-1416 a trecut sub stăpânirea lui Mircea cel Bătrân. Accesul la această cetate se face pe drumul european E87. (01)(02)(03)(04)

Dupa secolul al XV- lea datorita formarii cordoanelor de nisip ce separa Lacul Razim de Marea Neagra, cetatea a fost abandonata si s-a ruinat in urmatoarele veacuri, pentru ca nu mai servea scopului pentru care fusese construita.

Cetatea Yeni-Sale are un plan poligonal neregulat, care urmează sinuozitățile masivului de calcar jurasic pe care este amplasată.

Zidurile de incintă, turnurile și bastioanele cetății, parțial conservate și restaurate, se păstrează în cea mai mare parte pe o înălțime de 5 – 10m. Atrage atenția, ca element arhitectonic deosebit, bastionul porții principale, de origine orientală, cu arcadă dublă, întâlnită frecvent în evul mediu și utilizată de constructorii bizantini la diverse edificii din Peninsula Balcanică dar și în Țările Române la Cetatea Neamțului, biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș și la bisericile moldovenești ctitorite de Ștefan cel Mare.

Fortificația de la Enisala a făcut parte din lanțul de colonii genoveze care îngloba orașele de la Gurile Dunării. Între 1397 – 1418, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, cetatea a făcut parte din sistemul defensiv al Țării Românești. După cucerirea Dobrogei de către turci la 1419/1420 aici a fost instalată o garnizoană militară otomană. Ulterior, datorită înaintării stăpânirii turcești dincolo de Gurile Dunării, până la Cetatea Albă și Chilia (1484) și ca urmare a formării cordoanelor de nisip ce separă lacul Razelm de Marea Neagră, cetatea a fost abandonată. În secolul al XVI-lea aceasta nu mai corespundea intereselor strategice și economice turcești (otomane).

Materialele descoperite în urma cercetărilor arheologice și mai ales monedele bizantine, genoveze, tătărăști, moldovene, muntene sau turcești atestă rolul militar, politic, administrativ și economic pe care l-a îndeplinit cetatea.

Obiectivul muzeal Gospodăria ţărănească conservată în situl din satul Enisala reprezintă sinteza arhitecturii tradiţionale din nordul Dobrogei la începutul secolului al XX- lea. Aceasta este amplasată în centrul satului, pe partea dreaptă a şoselei ce leagă oraşul Babadag de localităţile din zona lacului Razim. Ansamblul arhitectural cuprinde casa cu chiler şi câteva din anexele tipice pentru o gospodărie: grajdul pentru animale, şoproanele, bucătăria şi cuptorul de vară, porumbarul, fântâna.

Planimetria casei este cea tradiţională: cu tindă centrală şi două camere, bucătărie de iarnă şi magazie, având la faţadă şi pe latura dinspre stradă, prispă cu balustradă şi stâlpi. Pe latura din spate, spre nord, pe aproape toată lungimea casei, se află chilerul (spaţiu pentru depozitare).

Ornamentele de la fronton, cu motive florale, geometrice şi zoomorfe (cai afrontaţi) realizate în tehnica traforului, sunt cele frecvent întâlnite în arhitectura tradiţională din această zonă.

Pot fi văzute în aceste spaţii: instrumentar agricol; căruţe pictate, tipic dobrogene; unelte pescăreşti: scule şi produse de dogărie, fierărie, albinărit, olărit, instrumentar pentru industria casnică. Interiorul locuinţei relevă principiile estetice al organizării spaţiului de locuit tradiţional la români.

Rezervaţia naturala Enisala are o suprafaţă de 57 ha și este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Sarichioi. Rezervaţia este reprezentativă pentru peisajul de litoral fosil al Mării Negre, dinaintea închiderii lagunelor litorale, și constituie un punct de perspectivă unic în ţară. (01)(02)

• Lacul Razim este locul în care natura a făcut risipă de frumuseţe şi măiestrie divină, formând cu timpul un loc a cărui privelişte este cu adevarat de neuitat.

• Lacul Babadag este un lac natural cu suprafaţa de 24,7 kmp şi adâncime maximă de 3,5 km. Printre speciile de peşti ce populează lacul amintim somnul, ştiuca, şalăul şi crapul.

 • TL-I-s-B-05894 Așezare romană sat Sabangia; Intravilan, sector NV și, parţial, extravilan sec. IV – VI p. Chr., Epoca romano- bizantină.
 • TL-I-s-B-05895 Necropolă sat Sabangia; Intravilan, sector SV, în incinta fostului SMA sec. II – III p. Chr., Epoca romană.
 1. TL I-s-B-05893 Situl arheologic de la Sabangia „- la Fântâna Ialnăscu”,lacca.2 km N de sat, între DJ Sabangia- Agighiol și malul vestic al lacului Agighiol;
 2. TL-I-m-B-05893.01 Așezare sat Sabangia; „La Fântâna Ialnăscu”,lacca.2 km N de sat, între DJ Sabangia- Agighiol și malul vestic al lacului Agighiol sf. sec. X – înc. sec. XI, Epoca medievală timpurie;
 3. TL-I-m-B-05893.02 Așezare sat Sabangia; „La Fântâna Ialnăscu”,lacca.2 km N de sat, între DJ Sabangia- Agighiol și malul vestic al lacului Agighiol sec. I – IV p. Chr., Epoca romana;
 4. TL-I-m-B-05893.03 Așezare sat Sabangia; „La Fântâna Ialnăscu”, la cca.2 km N de sat, între DJ Sabangia- Agighiol și malul vestic al lacului Agighiol sec. IV a. Chr., Latène, Cultura geto – dacică;
 5. TL-I-m-B-05893.04 Așezare sat Sabangia; „La Fântâna Ialnăscu”,la cca.2 km N de sat, între DJ Sabangia- Agighiol și malul vestic al lacului Agighiol Neolitic;
 6. TL-I-s-B-05904 Tumuli aliniați NV-SE (4) sat Sabangia; la 1km N de punctul” Trei Movile” ;
 7. TL-I-s-B-05896 Situl arheologic de la Sarichioi;
 8. TL-I-m-B-05896.01 Necropolă sat Sarichioi; Intravilan, limita de N sec. XVII – XVIII, Epoca medievală târzie;
 9. TL-I-m-B-05896.02 Așezare rurală sat Sarichioi; Intravilan, limita de N sec. II – III p. Chr., Epoca romană;
 10. TL-I-s-B-05897 Așezare sat Sarichioi; Intravilan sec. X – XII, Epoca medievală timpurie;
 11. TL-I-s-B-05898 Situl arheologic de la Sarichioi, punct” Dealul Bursucului” sat Sarichioi; ” Dealul Bursucului”, de la limita de S a intravilanului până la cca. 2,5 km S de localitate, pe malul lacului Razelm;
 12. TL-I-m-B-05898.01 Așezare sat Sarichioi; „Dealul Bursucului”, de la limita de S a intravilanului până la cca. 2,5 km S de localitate, pe malul lacului Razelm sec. XIV – XV, Epoca medievală;
 13. TL-I-m-B-05898.02 Așezare sat Sarichioi; „Dealul Bursucului”, de la limita de S a intravilanului până la cca. 2,5 km S de localitate, pe malul lacului Razelm sec. X – XI, Epoca medievală timpurie;
 14. TL-I-m-B-05898.03 Așezare sat Sarichioi; „Dealul Bursucului”, de la limita de S a intravilanului până la cca. 2,5 km S de localitate, pe malul lacului Razelm sec. IV – II a. Chr., Latène getic, Cultura geto – dacică;
 15. TL-I-m-B-05898.04 Așezare sat Sarichioi; „Dealul Bursucului”, la cca. 1,5 km S de localitate, pe malul lacului Razelm Hallstatt, Cultura Babadag;
 16. TL-I-m-B-05898.05 Așezare sat Sarichioi; „Dealul Bursucului”, la cca. 800 m S de localitate, pe malul lacului Razelm Epoca bronzului târziu, Cultura Noua;
 17. TL-I-m-B-05898.07 Așezare sat Sarichioi; „Dealul Bursucului”, la cca. 2,5 km S de localitate, pe malul lacului Razelm Neolitic, Cultura Boian;
 18. TL-I-s-B-05899 Așezare rurală sat Sarichioi; la 1 km S de sat, de o parte și de alta a DJ Sarichioi-Enisala, pe ambii versanțiaivăii Sărătura sec. II – III, Epoca romană;
 19. TL-I-s-B-05900 Așezare sat Sarichioi; la 1 km S de sat,500 m V de DJ Sarichioi-Enisala sec. IX – XI, Epoca medievală timpurie;
 20. TL-I-s-B-05901 Tumul sat Sarichioi; la 1 km S de limita intravilanului satului Sarichioi și 500 mVde malul lacului Razelm, la cea mai înaltă cotă a Dealului Bursucului;
 21. TL-I-s-B-05902 Tumuli grupați(3) sat Sarichioi; „Dealul Țapi”,la 1 km S de satul Sarichioi și1,1 km Vde DJ Sarichioi-Enisala sec. IV-III a. Chr., Latene;
 22. TL-I-s-B-05903 Tumuli grupați(5) sat Sarichioi; Între 1,6 – 2 km NV de limita de N a satului, în punctul „Trei Movile”.