Parcul ecologic de la Măcin este dominat de zonele forestiere care diferă de la o vale la alta, de la un versant la altul. Pe versantul nord-vestic al muntelui predomină pădurile de fag, în timp ce pe cel sudic ponderea o deţin zonele forestiere cu arbori pitici caracteristici zonelor balcanice. În putinele oaze de verdeaţă de pe versantul sudic al muntelui găsim o faună deosebit de rară, o sumedenie de păsări de pradă şi o mare varietate de fluturi.
In nordul Dobrogei a aparut inca o oportunitate capabila sa contribuie, impreuna cu Delta Dunarii, la dezvoltarea turistica a judetului Tulcea. Muntii Macinului constituie o atractie irezistibila pentru turistii iubitori de peisaj si de natura salbatica.

Interiorul bisericii este ornamentat cu decoraţii specifice cultului ortodox, ritului bizantin. Uşa sculptată de la intrarea în biserică constituie un element de admiraţie pentru iubitorii de frumos.(01)(02)

Fortul de la Turda prezintă urme ale istoriei ce merită vizitate nu doar de istorici sau cei pasionaţi de săpături arheologice, ci şi de turiştii care vor să se rupă preţ de câteva clipe de viţa cotidiană şi să pătrundă în lumea arhaică.

L-I-s-B-05838 Turris sat Mihai Bravu; „Movila Bisericuţa” la 2 km SV de sat sec. IV p. Chr., Epoca romană; (02)

1.                   TL-I-s-B-05839 Tumuli (9) sat Mihai Bravu; la cca. 2,5 km SE de satul Mihai Bravu și cca. 1,5 km SSE de satul Satu Nou, pe malul sudic al bălții Topraichioi;

2.                   TL-I-s-B-05840 Situl arheologic de la Mihai Bravu; „Tașlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, la S de DJ Mihai Bravu- Turda;

3.                   TL-I-m-B-05840.01 Așezare; „Tașlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, la S de DJ Mihai Bravu- Turda sec. X – XI, Epoca medievală timpurie;

4.                   TL-I-m-B-05840.02 Quadriburgium sat Mihai Bravu; „Tașlâc”, cca. 700 m V de sat și cca. 50 m S de DJ Mihai Bravu- Turda sec. IV p. Chr., Epoca romană;

5.                   TL-I-m-B-05840.03 Așezare rurală sat Mihai Bravu; „Tașlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, la S de DJ Mihai Bravu- Turda sec. II – IV p. Chr., Epoca romană;

6.                   TL-I-m-B-05840.04 Necropolă tumulară și plană sat Mihai Bravu; „Tașlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, la S de DJ Mihai Bravu- Turda sec. II – IV p. Chr., Epoca romană;

7.                   TL-I-s-B-05841 Așezare sat Mihai Bravu; la cca. 1,6 km NNV de sat, pe malul stâng al Taiței sec. IX – X, Epoca medievală timpurie;

8.                   TL-I-s-B-05842 Așezare sat Mihai Bravu; la cca. 2 km NNV de sat, pe malul stâng al Taiței Hallstatt, Cultura Babadag.

9.                   TL-I-s-B-05909 Tumuli (2) sat Satu Nou; la 250 m N de satul Satu Nou;

10.               TL-I-s-B-05910 Tumuli aliniați(7) sat Satu Nou; De la cca. 500 m N de Satu Nou până la cca. 1,3 km S de Dealul Denistepe;

11.               TL-I-s-B-05911 Tumul sat Satu Nou; la 750 m NNE de Satu Nou;

12.               TL-I-s-B-05912 Tumuli (2) sat Satu Nou; la 1,25 km NNE de Satu Nou;

13.               TL-I-s-B-05913 Tumuli (2) sat Satu Nou; la 1,7 – 1,8 km NE de Satu Nou;

14.               TL-I-s-B-05914 Tumuli (2) sat Satu Nou; cca. 2,7 km NE de Satu Nou, cca, 1,5 km SE de dealul Denistepe și1 km Vde DN Babadag-Tulcea;

15.               TL-I-s-B-05915 Tumul sat Satu Nou; cca. 3,3 km NNE de Satu Nou, cca. 750 m SE de dealul Denistepe și cca. 1,5 km V de DN Babadag-Tulcea;

16.               TL-I-s-B-05916 Tumul sat Satu Nou; Intravilan Satu Nou, în perimetrul actualului cimitir, la limita de NV a localității;

17.               TL-I-s-B-05917 Tumul sat Satu Nou; „Begeni”, la cca. 300 m NV de Satu Nou, pe malul stâng al Taiței.