Comuna Mihai Bravu este situată în partea centrală a judeţului Tulcea fiind delimitată de următoarele teritorii comunale: la nord şi nord-vest teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu, la est teritoriul comunei Sarichioi, la sud teritoriul administrativ al comunei Slava Cercheza, la sud-est teritoriul administrativ al oraşului Babadag, la vest teritoriul comunei Nalbant. Drumul european E87 şi drumul judeţean DJ229 fac legătura între comună şi restul localităţilor din judeţul Tulcea.
Comuna este compusă din: Mihai Bravu – reşedinţă de comună, satul Satu Nou şi satul Turda.
Sub raport climatic în comuna Mihai Bravu se înregistrează clima continentală de stepă, caracterizată de veri călduroase şi ierni blânde. În vechile hărţi şi documente din perioada medievală o regăsim sub denumirea de Camber, prima atestare documentară a acestei localităţi datând din secolul al XVI- lea.
Localitatea Mihai Bravu, reşedinţa comunei, este aşezată nu departe de râul Taiţa. În vechile hărţi şi documente din perioada medievală o regăsim sub denumirea de Camber. Prima atestare documentară a acestei localităţi datează din secolul al XVI- lea.
Localitatea Satu Nou este situată la vărsarea râului Taiţa în lacul Topraichioi, fiind menţionată pentru prima dată în Fondul Tapiurilor otomane din 1864-1877. Ca ocupaţii principale ale locuitorilor din localitatea Satu Nou putem aminti: agricultura şi pescuitul.
Localitatea Turda, aşezată pe malul drept al pârâului Taiţa şi la poalele dealului Pietrosu, era la începul secolului al XIX- lea reşedinţa comunei. Prima atestare documentară o găsim în Defterul otoman din anul 1584, sub numele de Armudlu.

 

Mihai Bravu – commune – Slavelor Plateau/ Taiţa river – porphyry and limestone exploitation. (01) Vezi Obiective